top of page
VisBook Logo.png

 

startet i 1988, -sammen med kona Anne Kristine skulle Kåre Mjøen på Storeng Gård og Kvikne Camping anskaffe bookingsystem for bedriften som hadde mange produkter å holde orden på. Skrevet av Kåre Mjøen til 20. års jubileet for VisBook i 2015.

 

1988 – 1993
Fra ide til

ICamp Booking
 

1995 - 2015

Fra Visuell Booking til VisBook

20 fantastiske år !

Kvitteringsblokka på Kvikne Camping, utgangspunkt for hovedbildet i bookingsystemet

Kvitteringsblokka.png

Første utgave av bookingsystemet:   I-Camp Booking fra 1993

ICamp.png

Visuell Booking 1997

Visuell Booking 1997.png

Fra Ide til ICamp Booking, 1988 -1993

 

Krav om funksjonalitet:

Bookingsystemet må kunne booke overnatting, aktiviteter og inneholde kassafunksjon for varesalg. Det må kunne bookes i kommisjon for andre og rapporter hva som er solgt for hver Leverandør. Dette gjelder eks. fiskekort og jaktkort for grunneierlag, husflidsprodukter og overnatting for naboer som ble solgt fra resepsjonen til campingplassen.
 

- Systemet må inneholde mulighet til å gi rabatt og ta imot delinnbetaling
- Funksjon for utskriving av faktura, kvittering og ordrebekreftelse
- Rapporter til regnskapet.

- Statistikken til SSB må komme som et resultat av bookingen.

- Kunne søke ut gjester for skrive enkle kundebrev.

 

Fant ingen program med slike funksjoner:

På den tiden var det 2 kjente bookingsystemer som ble kontaktet med tanke på å kjøpe system. Begge hadde funksjon for booking av overnatting, men aktivitetsbooking og kassafunksjon hadde de ikke.

 

Ideen ble født:

Det ble ikke noe kjøp av system, men i stedet begynte jeg å leke med tanken på å lage et system. Med en database som var integrert med regneark startet prosessen med å lage bookingsystem. Etter noen måneders arbeid kunne jeg i et registreringsvindu skrive inn gjestens navn og at han bodde i hytte 1. Av dette fikk jeg fram en kvittering til gjesten og et omsetningsbilag pr. dag til regnskapet. Iden og noen steg mot et system var satt ut i livet, men noe særlig lengre kom ikke jeg.

Med noen fine utskrifter begynte jeg å lansere dette for andre om mulig noen kunne hjelpe meg å programmere videre på dette. BU, bygdeutviklingsfondet, fattet etter hvert interesse for det jeg holdt på med og de kunne støtte med penger hvis jeg kom i gang med et prosjekt. Det ble kanskje noe enklere å kontakte programmerere med noen penger i lomma.

På reiselivsmessa på Sjølyst i 1991 kom jeg i kontakt med et firma fra Sarpsborg som het InfoBox. De programmerte i Windows InfoBoxer som sto plassert rundt på messeområdet med messeinformasjon. De hadde også startet med å plassere InfoBoxer rundt på sentrale steder i Norge hvor publikum kunne søke og se informasjon om et sted og/eller info om en rute de ønsket å kjøre. De syntes dette med booking var midt i blinken for det de holdt på med og ønsket et samarbeid.

Jeg hadde en skisse på hvordan jeg mente booking programmet skulle se ut med funksjoner som beskrevet ovenfor. Mitt utgangspunkt for systemet var at det skulle være enkelt å lære og enkelt å bruke. Derfor mente jeg kvitteringsblokka som vi hadde utviklet på campingen skulle være hovedbildet hvor vi registrerte kunden, la til produkter og fikk ut en kvittering. Funksjonene kunne velges fra menyer i hovedbildet og komme opp som mindre bokser vist over hovedbilde. Dermed ville det bli enkelt å bruke og umulig å rote seg bort i,- kun et tastetrykk og du er tilbake til utgangspunktet, hovedbildet.

 

InfoBox booking ble arbeidstittelen.


Sammen med InfoBox startet nå arbeidet med nytt bookingsystem.

 

Torodd Lie var programmerer og Snorre Bye var selger, de ble mine samarbeidspartnere i tillegg til Torodd sin sønn Martin som også var programmerer.

Jeg kontakter Bu, bygdeutviklingsfondet, og fortalte at nå var vi i gang med bookingsystemet og ba om en bekreftelse på om jeg kunne påregne støtte fra de. Det ble godt mottatt der, og de sa sett i gang vi blir med.

Jeg var flere ganger i Sarpsborg hos InfoBox og de var flere ganger her på Kvikne. Vi jobbet i 2 år og det var telefon og sending av disketter i posten som ble hovedarbeidsformen. Våren 1993 hadde vi kommet så langt at vi var klar til å sette første versjon i drift. En betaperiode skulle gjennomføres på Kvikne Camping med at vi skulle legge inn alle bookinger for fjoråret for å se om alt fungerte som det skulle. I april var vi med RBL (Reiselivsbedriftenes Landsforbund) på campingkonferansen på Kielferge for å presentere ICamp Booking. Torodd Lie, Snorre Bye, Anne Kristine og jeg hadde stand hvor vi demonstrert bookingsystemet og vi fikk holde innlegg i plenum hvor vi presenterte ICamp Booking.

 

Jeg måtte skaffe meg en ny datamaskin og kom i kontakt med et lite enkeltmansfirma i Klæbu som bygget datamaskiner for salg. Jeg besøkte han og kjøpte en maskin og jeg ble godt kjent med både han og familien. På Kvikne Camping drev vi på den tiden ridesenter med fjellriding og denne familien var hestefolk og dermed hadde vi mye felles. Søsteren til vår datamann ble ansatt på campingen for sesongen 1993 som rideguide. Hun var også flink med datamaskiner dermed satte jeg henne til å legge inn alle bookinger fra fjoråret i det nye bookingsystemet.


Jeg hadde avtalt med InfoBox at etter endt betaperiode skulle det utløse et oppgjør og vi skulle organisere et firma for å selge og drifte bookingsystemet, som nå het ICamp Booking. Etter hvert skulle bookingsystem for hoteller også komme.


Betatestingen foregikk i mai og gikk greit med noen endringer og retting av mindre bugs. Vi kom til ca 400 ordre da stoppet systemet helt opp og vi kom ikke videre. Jeg spurte InfoBox om de kunne komme til Kvikne for å se hva som var feil. Jeg hadde lamming og kunne ikke reise i fra og for å komme videre måtte de komme hit til Kvikne. De satte som krav at oppgjør for det som var programmert måtte betales nå. De opplyste at de nå var blitt engasjert til å programmere og sette opp InfoBoxer i Østlandsområdet og Lillehammer på grunn av OL som skulle arrangeres i Lillehammer i 1994. Dermed måtte de tone ned dette med bookingsystemet hvis ikke de fikk noe oppgjør.

Etter en del diskusjon med InfoBox ble dette den endelige stopp for ICamp Booking. InfoBox fikk jobben med infobokser i forbindelse med OL på Lillehammer og ble etter OL engasjert til å videreutvikle dette systemet. Senere fikk jeg vite at booking ble en del at deres videreutvikling av InfoBox og de ble tildelt midler fra etterbruksfondet etter OL med kontorplass i Kobberslottet på Lillehammer. Jeg besøkte de en gang der, men nå var ambisjonene så store at dette ikke var noe for meg. Dette prosjektet ble etter hvert lagt ned,

 

Dette var hovedskjermbildet i ICamp Booking som har tatt utgangspunkt i kvitteringsblokka som vist foran. Viser videre til info/salgsvideo som ble spilt inn i mai 1993 for å promotere bookingsystemet ICamp Booking.

ICamp.png

Mitt prosjekt for å lage et bookingsystem hadde nå strandet. Jeg var også lei av hele prosjektet som hadde tatt mye tid. Som bonde og turistvert var det vel ikke dette jeg skulle drive med.

 

Jeg hadde ikke brukt noe av pengene jeg hadde fått tilsagn om fra BU. Jeg traff saksbehandleren fra Bu i et annet prosjekt jeg var med i, og han spurte hvordan det gikk med bookingprosjektet. Han fikk historien hvorpå han spurte hva som skulle til for at jeg skulle gå videre med prosjektet. Litt spontant svarte jeg at det er penger det, -og han svarte like spontant at penger det hadde de så det var bare å stå på.

Veien mot Visuell Booking til VisBook 1995 til 2015

I mars 1995 averterte en butikk på Oppdal datamaskiner med fakturaprogram. Uten bookingprogram og med manuelle kvitteringer manglet jeg fakturaprogram på Campingen. Så det ble tur til Oppdal for å kjøpe fakturaprogram. Betjenten på butikken forklarte og viste villig hvordan fakturaprogrammet fungerte. På grunn av mitt arbeid med å lage bookingsystem som hadde fakturering, kom jeg inn på en del funksjoner som ble laget i bookingsystemet men som ikke var i fakturaprogrammet. Dermed begynte jeg å fortelle om arbeidet med å lage bookingsystem, og at jeg gjerne skulle kommet i kontakt med en programmerer. Han så på meg og noterte ned et navn med telefonnummer på en lapp og sa at jeg skulle ringe denne karen, kanskje kunne han hjelpe meg med å programmere.


Vel noe kjøp av fakturaprogram ble det ikke og på turen hjem bestemte jeg meg for å ringe til navnet som sto på lappen, Øystein Selbekk Oppdal. Etter en telefonsamtale med Øystein avtalte vi at han skulle komme til Kvikne allerede neste dag.

På avtalt tid neste dag sto han på trappa i dressjakke og med stresskoffert og presenterte seg som Øystein Selbekk programmerer i Softwar Designer. Vi pratet litt om hvor Øystein kom fra og han viste på en bærbar datamaskin program han hadde laget. Jeg på min side fortalte litt om det vi drev med og kom da selvsagt naturlig inn på temaet bookingprogram.

Med mange års erfaring var prosjektet forholdsvis gjennomtenkt med funksjonaliteter, skisse og video  om Icamp Booking.

Funksjoner
Som for InfoBox presenterte jeg iden og funksjonene nå til Øystein.

Bookingsystemet må kunne booke overnatting, aktiviteter og inneholde kassafunksjon for varesalg. Det må kunne bookes i kommisjon for andre og rapporter hva som er solgt for hver Leverandør. Dette gjelder eks. fiskekort og jaktkort for grunneierlag, husflidsprodukter og overnatting for naboer som ble solgt i resepsjonen til campingplassen.
 

- Systemet må inneholde mulighet til å gi rabatt og ta imot delinnbetaling
- Funksjon for utskriving av faktura, kvittering og ordrebekreftelse
- Rapporter til regnskapet.

- Statistikken til SSB må komme som et resultat av bookingen.

- Kunne søke ut gjester for skrive enkle kundebrev.

 

Skisse.
Jeg hadde en skisse på hvordan jeg mente booking programmet skulle se ut med funksjoner som beskrevet ovenfor. Mitt utgangspunkt for systemet var at det skulle være enkelt å lære og enkelt å bruke. Derfor mente jeg kvitteringsblokka som vi hadde utviklet på campingen skulle være hovedbildet hvor vi registrerte kunden, la til produkter og fikk ut en kvittering. Funksjonene må kunne velges fra menyer og knapper i hovedbildet og komme opp som mindre bokser vist over hovedbilde. Dermed ville det bli enkelt å bruke og umulig å rote seg bort, kun et tastetrykk og du er tilbake til utgangspunktet, hovedbildet. Videoen om ICamp Booking viste flyten fra booking til utskriving av faktura eller kvittering.


Det er dette jeg trenger sa Øystein, funksjonskart og skisse, ja dette ville han være med på.
Samtalen gikk nå over til hvordan skal vi organisere oss og komme i gang. Dette var en av de første dagene i mars og vi ble enige om at innen 1. juni skulle han lage et enket funksjonelt system basert på min skisser hvor det kunne bookes og skrives ut en kvittering til gjesten. Øystein installerte Telix og Exboard på min datamaskin slik at han kunne kommunisere direkte med min datamaskin.

 

Vi skisserte en forretningsmodell slik at når Øystein leverte de nevnte bookingfunksjonene til avtalt tid skulle vi etablere et selskap hvor vi eide en halvpart hver. Og med de pengene jeg hadde fra BU skulle det bli lønn til Øystein.  Med han som teknikker og jeg som praktiserende reiselivsmann ment vi begge at dette var en godt sammensatt team og grunnlag for en god forretningsmodell. Jeg var aktiv i ulike reiselivsorganisasjoner og hadde et stort kontaktnett innen reiselivet og det så jeg på som en stor ressurs for å kunne selge inn bookingsystemet til andre bedrifter.

 

Øystein la inn programvare på min datamaskin slik at vi kunne kommunisere. Allerede neste dag la Øystein inn de første bildene av det nye systemet på min datamaskin. Vi var overivrige begge to og bare etter noen dager kunne vi se konturene av de første funksjonene.Jeg hadde fått tilsagn om Bygdeutviklingsmidler som vist nedenfor og ba nå om delutbetaling  som ble innvilget.
 

Tilskudd Fylkesmannen 1994.png

Før vi skrev 1. mai hadde vi et bookingsystem med en rekke funksjoner som kunne brukes på Kvikne Camping til sommeren. Vi startet nå med å formalisere vårt samarbeid og Firmaet Reiseliv Data DA ble etablert. Anne Kristine skulle ta seg av det administrative, men hun hadde jobb som regnskapsfører i en butikk og kunne derfor ikke ta regnskapet som da ble satt bort til Tynsetregnskap. Arbeidsfordeling ble at Øystein programmerte og jeg selge, kurse nye kunder og ha support.

Visuell Booking 1997.png
Bookingbilde 1995.png

Vi fikk skrive om bookingprogrammet i medlemsbladet til RBL og her er teksten som ble skrevet 3. mai 1995 og som sto på trykk i juniutgaven av bladet.

«Et booking og administrasjonsprogram for små og mellomstore reiselivsbedrifter. Beregnet for gårdsturisme, hytter/rorbuer, campingplasser, moteller og hoteller.
Programmet booker både overnatting og aktiviteter. Dertil kommer kassafunksjon med egendefinerte varegrupper. Programmet vil selv sørge for maksimal utnytting av overnattingskapasiteten. For aktiviteter og kassafunksjon kan defineres eget salg og kommisjonssalg.


Fra hovedskjermbilde velger vi ny ordre og foretar derfra de ulike innvalg og skriver ut kvittering, faktura eller ordrebekreftelse. Herfra nåes kundekartotek med automatisk oppringning av kunder (må ha modem). Automatisk telefonlogg med muligheter for notater.

 

Ved dagens slutt velges dagsoppgjør og her legges inn kassaopptelling for dagen så en kan se om kasse og omsetning stemmer. Deretter skrives ut omsetningsoppgave og kassaoppgjør for dagen. Ulike lister kan vises herfra, så som: ankomst, avreise, er her i dag, ubetalte fakturaer, og betalte fakturaer. En enkel dagbok med datovalg nåes også her, dags dato er forvalgt. I statistikkinnvalget får en omsetningsoppgave med kassaoppgjør for et gitt tidsrom , 1 dag, 1 uke, 1 mnd, og 1 år. Omsetningsoppgaver til de vi har kommisjonssalg for. Statistikker til SSB, både for hoteller og campingplasser, og gårdsturismerapport til Sentret for Bygdeturisme på Røros.


I tillegg til dette kan vi lage et enkelt kundebrev som automatisk flettes mot utvalgte grupper i kundekartoteket. Eks. kundebrev til fiskere som var her sommeren 1994.


All definering av produkter og prissetting foregår i eget innvalg som heter «INNSTILLINGER»
Her settes pris med ulike varianter av rabatter gjennom året, eks midtukerabatt og lavsesongrabatt. Videre defineres fiskekort, jaktkort, kanoutleie osv med prissetting.


Prisen på enbrukerversjon er kr 6400,- + mva. Om ønskelig kan kjøpes en årlig vedlikeholdsavgift på kr 1000,- + mva. Vedlikeholdsavgiften dekker oppgradering av programmet og fri telefonstøtte. Kjøpes ikke vedlikeholdsavtale er det 1 time fri telefonstøtt. Deretter blir telefonstøtte fakturert med kr 400,- pr time og senere oppgraderinger må betales.
 

Det er 3 bedrifter som nå skal teste programmet «BETATESTERE». Betatesterne forplikter seg til å levere minst en skiftelig tilbakemelding på programmet. ( vurdering av funksjonalitet og feilrapportering). Betatesterne får nye programversjoner så snart feilen er rettet.
Betatesterne får programmet gratis, men må betale senere oppgraderinger:

Kvikne 3. mai 1995 Visuell Booking er utviklet av:

 

Software Designer (programmering og systemutvikling) v/ Øystein Selbekk Postboks 156
7340 OPPDAL Tlf 72 42 15 88.

Storeng Gård & Kvikne Camping (ide og systemutvikling) v/ Kåre Mjøen
2592 KVIKNE TLF 62 48 41 04.»

Datareodor.png
forside manual 1995.png
Innhold og avsluttning manual 1995.png
Kvikne Camping var medlem i RBL (Reiselivsbedriftenes landsforbund) og vi fikk annonsere i medlemsbladet deres mot at medlemmene fikk en rabatt på kjøp av bookingsystem. RBL reiste også rundt i landet og holdt møter hvert år og vi fikk i flere år være med på disse møtene og presentere Visuell Booking. Dette satte fart i salget av Visuell Booking. Øystein programmerte og jeg solgte og holdt kurs. Foruten Kvikne Camping ble de første salgene gjort lokalt til Savaltunet på Tynset og Tynset Hotell, og i løpet av 1995 hadde vi solgt til 27 bedrifter. Se tabell nedenfor som viserantall salg pr år fram til februar 2015
Antall solgte program.png

Kravet til flere funksjoner bare økte.
Etter hvert kom det mange krav om funksjoner og gode ider for å legge inn i bookingsystemet. Den mens utfordrerne var kravet om flerbruker versjon. Bedriften hadde behov for å bruke programmet på flere plasser i bedriften. Dette var en stor utfordring som betydde en vesentlig omskriving av bookingfunksjonene for at det skulle bli mulig å booke på samme kapasitet i sanntid uten at det ble overbooking. I løpet av 1997 fikk vi en flerbrukerversjon opp å stå som vi satt i drift i 1998. Dette arbeidet satte Øystein på den tanken at vi kanskje skulle legge databasen på Internett og kjøre bookingsystemet med en sentral server på Oppdal. I desember 1998 satte vi serveren i drift og Kvikne Camping kjørte nå med server via internett.


Parallelt med utvikling av server på internett utviklet vi et bookingsystem som våre kunder kunne legge ut på sine hjemmesider og la gjestene booke på samme kapasitet i sanntid. Her var nå Visuell Booking helt front og dette hadde ingen av våre konkurrenter. Etter hvert ble programmeringen så omfattende og vi trengte en person med spesiell erfaring med servere på internett for å kunne ta dette videre. Håkon Innerdal ble da i oktober 2000 ansatt hos oss, han hadde denne kunnskapen.

 

Problemet med server på Internett var at utbyggingen av Internett ute i kommunene var en stor begrensning. Derfor ble dette bare for en del av våre kunder. Utbyggingen av Internett fikk etter hvert høy prioritet i slutten av 90 åra og første periode av 2000. Alle våre bedrifter fikk tilbud om å flytte over til våre sentrale servere noe som førte til på bedriftene kunne koble opp så mange maskiner de ønsket, legge ut kapasitet på internett og slippe dette med Backup noe vi tok oss av, eneste krav vi stilte var at de hadde tilgang til internett.


I 2006 tok vi den avgjørelsen på alle som brukte VisBook måtte gå over til våre servere. Alle ble konvertert over bortsett fra noen få bedrifter som ikke hadde mulighet til å få internett.

VisBook AS
I slutten av 1998 så vi at firmaet ble noe mer enn det vi hadde forutsette og vi ønsket i tillegg å vokse.
Selskapsformen måtte endres og vi trengte noe mer kunnskap om å drive selskap enn det jeg hadde. Jeg kontaktet en revisor og sammen med han etablerte vi et nytt AS som skulle overta Reiseliv Data DA.

Mange av våre kunder har begynt å kalle bookingsystemet for VisBook i stedet for Visuell Booking. Vi begynte også å kalle det VisBook og derfor fikk det nye selskapet navnet VisBook AS.

 

Vår revisor foreslo Bernt Østhus fra Pretor Advokat som styreformann. Han ble kontaktet og svarte ja og det nye selskapet VisBook AS ble etablert fra 1999 med styreformann Bernt Østhus og Øystein og meg som styremedlemmer. Anne Kristine ble ansatt i administrasjon og support i 60 % stiling slik at vi nå var et selskap med 3 ansatte.

Styret består fortsatt i dag (2015) av styreformann Bernt Østhus og styremedlemmene Øystein Selbekk og Kåre Mjøen.


Øystein og Kåre har styrt selskapet sammen, Øystein har vært teknisk leder og Kåre daglig leder.

Litt om VisBook

funksjonskart.png

Hovedskjermbilde og kassabolde 2015

Hovedbilde 2015.png
kassabilde 2015.png
Litt om VisBook AS og kontorer og ansatte.
Kontorer_på_kvikne.png

Utviklingskontoret på Oppdal har hatt ulike lokasjoner fra hjemmekontor til Oppdal Næringshage hvor vi har vært de siste årene.

 

Har også hatt kontor i Trondheim på flere steder og nå sammen med Findmysheep AS

kontorer.png
Kontor på Ulset Kvikne
Kontor Oppdal Næringshage
kontor_Gøteborg.png
Kontoret i Gøteborg
kontor Trondheim.png
Kontor i Trondheim sammen med Findmysheep AS
Ansatte_på_workshop_2014.png
VisBook ansatte på workshop på Gardermoen 30. oktober 2014

Bak fra venstre: Kåre Mjøen, Bengt Arild Riise, Rainer Heilmann, Arne Hegstad, Øystein Selbekk, Steffen Fridtjofsen, Otto Meisingset, Joakim Lindkvist.
Midten fra venstre: Klaus Andre Godtland, Anne Kristine G Mjøen, Carolina Hansen, Elin Stai, Ruth Marie Selbekk, Marit Mjøen Solem, Bjørn Arve Bekken, Halvor Mjøen.
Foran fra venstre: Henrik Johansson, Håkon Innerdal, Niklas Wideberg

Ansatte 2008.png

VisBook ansatte 2008

Fra Venstre: Håkon Innerdal, Erlend Klepaker, Kent Simonsen, Klaus Godtland, Marit Mjøen Solem, Øystein Selbekk, Anne Kristine G Mjøen, Halvor Mjøen, Arnstein Solem, Otto Meisingset, Kåre Mjøen

ansatte 2005.png

VisBook ansatte 2005

Bak fra venstre: Håkon Innerdal, Arnstein Solem, Anne Kristine G Mjøen, Tron Eidsvåg, Einar Fløystad Dørum, Øyvind Hoel
Foran fra venstre: Øystein Selbekk, Kåre Mjøen

Nyskapningspris 2008.png

VisBook AS ble tildelt NHO Innlandets
nyskapingspris i 2005

VisBook AS har vært Gasellebedrift i 2004, 2005, 2006 og 2007

Gaselle.png
arets bedrift 2008.png

VisBook AS ble kåret til årets bedrift i Tynset kommune 2008

Fornøyde_kunder.png

I sterk konkurranse kom VisBook godt ut av brukerundersøkelse i 2011

VisBook er en løsning som griper inn i alle forretningsprosesser i bedriftens daglige drift. Fra gjesten bestiller sitt opphold til gjesten reiser igjen, rapporter til regnskapet og CRM/kundeoppfølging.

 

VisBook er et online booking- og administrasjonssystem for Windows med sentrale servere driftet av VisBook AS. Dermed slipper bedriftene egne servere og de kan koble opp så mange arbeidsstasjoner/maskiner de ønsker uten ekstra kostnader. I tillegg kjøres deler av VisBook på smarttelefoner og Windows nettbrett. VisBook var tidlig ute med online bookingtjenester for publikum da vi allerede i 1998 begynte å levere dette på våre kunders hjemmesider.

 

VisBook AS har bygget opp en kursavdeling som kjører kurs/ opplæring både ute i bedriften, oppmøte hos VisBook AS og fjernundervisning. Fjernundervisning har en sterk økning da det er mulig å dele opplæringen i flere kortere bolker i stedet for et 2 - 3 dagers kurs hvor alt skal læres på få dager. I tillegg er det bygget opp et kategorisert bibliotek med opplæringsvideoer som kundene har tilgang til.

 

VisBook AS har hatt et stadig stigende antall ansatte opp gjennom årene fra 2 ansatte i 1995, 3 ansatte i 1999, 8 ansatte i 2006 til 20 ansatte i 2015 som nå betjener vel 700 kunder hovedsakelig i Norge. VisBook AS er i tillegg etablert i Tyskland, Sverige og har kunder i 4 andre land.

 

Kundegruppen som bruker VisBook i dag er både kjeder, enkelthotell, campingplasser, restauranter og andre typer overnattingsbedrifter. De siste 5 årene er det hovedsakelig hotell som har kommet til som nye kunder, og flere kjeder har tatt i bruk VisBook og nye ser på VisBook som sitt kjedesystem.

 

VisBook AS jobber aktivt med internasjonalisering
- 2007 ble VisBook GmBh etablert i Tyskland.
- 1. januar 2015 satte vi i drift VisBook AB i Sverige med kontor i Gøteborg.
- I tillegg har vi installasjoner i 3 andre land og det jobbes aktivt med etablering i Russland.

 

Programvaren er nå på 5 språk: Norsk, Engelsk, Tysk, Svensk og Russisk.
 

Kvikne februar 2015
Kåre Mjøen

Som skrevet øverst er dette skrevet historie fram til 2015. VisBook har fortsatt og vokst med nye kunder og ansatte. I februar 2019 kom det nye eiere inn i VisBook for å utvikle både produkt og organisasjon.  VisBook flyttet i juni 2020 ut fra Ulset og inn i nytt kontorbygg på 600 kvm bak Kvikne Fjellhotell.

Kontorbygg 1.jpg
Kontorbygg 2.jpg

Jeg gikk av med pensjon 1. mai 2019 og Anne Kristine jobbet ut året 2019.

Kvikne oktober 2020

Kåre Mjøen

bottom of page