top of page

Innerdalen

Postkort Innerdalen.png

Dalen som ble demt ned i 1982

Utbyggingen av Kraftverkene i Orkla med neddemming av Inndalen vakte sterke protester rundt vedtaket i 1978. Utbyggingen var ferdigstilt i 1982 med at 6500 da og 12 setra ble demt ned.  Skogen ble hugget og setrene enten revet eller flyttet.

I 1981 utkom regissør Oddvar Einarsons dokumentarfilm 
Prognose Innerdalen.

Filmen handler om motstanden mot vannkraftutbygginga som la dalen under vatn.
 

Før_neddemming.png
Etter neddemming.png
Innerdalen før og etter neddemming, sett fra Falkberget og nordover. Til venstre Frengstadsetra, til høyre Storengssetra og lengre bak Fossetra.  Bak til venstre ser vi at skogen er ryddet der høyeste regulerte vannstand kommer. ( Foto Aage Paus )
nedtappet magasin.png
Lite vann i Juni 2013  
lite vann 27 juli 2018.png
Lite vann i Juni 2016  
lite vann 27 juli 2018.JPG
Lite vann i 27. Juli 2018
Innerdalsmagasinet har en reguleringshøyde på 35 m. De fleste år er ikke magasinet fult, så det kan være stygge strandsoner.
Innerdalen

Innerdalen, en dal i Kvikne, ble lagt under vatn 1. november 1981 til fordel for strømproduksjon. Med dalen gikk både verdifull natur og mange tusen år gammel kulturhistorie tapt. Før dalen ble demmet ned ble det gjort grundige areologiske undersøkelser av dalen som viste seg å være svært interessant i arkeologisk sammenheng.
 

Les mer om Innerdalen i: Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark 1987

Les også fra Wikipedia

bottom of page